Lid worden

Hoe word ik lid?

U kunt onze vereniging drie keer vrijblijvend bezoeken ter kennismaking met de leden en de schietsport. U wordt daarbij in de gelegenheid gesteld met onze leden te spreken, vragen te stellen, rond te kijken en met luchtwapens of onder begeleiding, met klein kaliber wapens te schieten.

Wanneer uw interesse is gewekt, kunt u aangeven aspirant-lid van onze vereniging te willen worden. Een bestuurslid zal het proces mondeling toelichten en aan u het inschrijfformulier, gezondheidsformulier, huishoudelijk reglement en veiligheidsreglement overhandigen

Het ingevulde aanmeldingsformulier (voorzien van recente pasfoto), het door u ondertekende veiligheidsreglement stuurt u vervolgens aan:

KSV "Oranje Nassau"
tav de secretaris

Postbus 11.754
2502 AT Den Haag

U kunt onze vereniging blijven bezoeken en onder begeleiding de schietsport beoefenen hangende het aanvraagproces. Zo spoedig mogelijk volgt een eerste gesprek met de ballotagecommissie die nader met u kennismaakt en het bestuur adviseert omtrent uw toekomstig lidmaatschap. Het bestuur beslist over uw lidmaatschap, maar volgt in nagenoeg alle gevallen dit advies.

Wanneer u welkom wordt geheten als lid van onze vereniging zal de secretaris uw aanvraagformulier voor uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verder invullen, zodat u die aanvraag kunt afronden. De secretaris zal u na ontvangst van de VOG ook aanmelden bij de Koninklijke Nederlandse Schietsportassociatie (KNSA).

Van onze penningmeester ontvangt u de rekening inzake de contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld en de KNSA bijdrage ad 42,50. Van onze trainer ontvangt u een uitnodiging voor de basiscursus; deze basiscursus is voor alle leden verplicht ongeacht of u met luchtwapens of vuurwapens schiet. Na ca 2 jaar volgen nieuwe leden de cursus Verenigings Veiligheids Functionaris. Deze cursus wordt door de KNSA verzorgd en wordt in-house gegeven (op kosten van de vereniging).

Openingstijden

Het clubgebouw is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur, woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, op zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 09:00 tot 17:00. Wedstrijdtraining en overige activiteiten op andere dan de hiervoor genoemde tijden is in overleg met het bestuur mogelijk. In alle gevallen geldt, dat minimaal twee leden (waarvan 1 officieel Verenigings Veiligheids Functionaris is) daarbij aanwezig zijn.