Missie en visie

KSV Oranje Nassau is een schietsportvereniging. Het doel van de vereniging is om de schietsport te bedrijven en leden daarvoor te stimuleren en te trainen. Dit betekent dat deelname aan competities en wedstrijden een randvoorwaarden zijn om lid te blijven van onze vereniging. De vereniging ondersteunt g??n vuurwapenbezit, zonder actieve deelname aan de schietsport.

De vereniging is gehuisvest op een unieke locatie in het Haagse duingebied. Geen andere vereniging in Nederland heeft die ambiance. Het bestuur en de leden cultiveren onze unieke locatie door goed onderhoud aan het gebouw ?n de omgeving te verrichten waardoor het historisch erfgoed aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied intact blijft. Van de leden verwachten wij een actieve rol door van tijd tot tijd werkzaamheden te verrichten.

KSV Oranje Nassau is een schietsportvereniging met een Koninklijk predicaat. Dit predicaat is in 2012 voor een periode van 25 jaar verlengd. De reputatie van de vereniging bij de Gemeente Den Haag, de Ministeries ( Defensie en Veiligheid en Justitie), ?n Politie Haaglanden is uitstekend. Aan alle vergunningen wordt steeds voldaan en adviezen van toezichthouders krijgen adequate opvolging. De vereniging heeft als missie om deze reputatie te verzekeren voor toekomstige generaties leden. KSV Oranje Nassau is in 2013 gecertificeerd door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, en verkreeg in 2015 het 1 Kroon certificaat.

KSV Oranje Nassau richt zich op werving van ?n in investeringen in jonge leden. Met studentenweerbaarheden als Pro Libertate (Den Haag) en Pro Patria (Leiden) onderhoudt de vereniging daarom een warme band. Studenten en jongeren betalen daarom een gereduceerde contributie, namelijk 50% van de normale contributie.

Wij sturen actief op samenwerking met andere schietsportverenigingen in onze naaste omgeving. Het is de visie van KSV Oranje Nassau dat samenwerkingsvormen op langere termijn de garantie zijn voor overleving van de schietsport in de Haagse regio.