Onze vereniging

KSV Oranje Nassau is een schietsportvereniging met ca 125 leden, en z??r actief in de wedstrijdsport. Kenmerkend voor onze vereniging, vergeleken met andere verenigingen, is het internationale karakter van het ledenbestand. Traditioneel hebben leden van het Corps Diplomatique en van andere NGO's in Den Haag, de weg naar onze vereniging gevonden.

Onze vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat ze een vereniging is, die de schietsport actief beoefent,  leden opleidt tot wedstrijdsportschutter respectievelijk schietsporttrainer. Het is juist deze missie waar ook nieuwe leden van onze vereniging vanaf de aanmelding, direct in worden betrokken en in worden gestimuleerd. KSV Oranje Nassau distantieert zich van wapenbezit zonder redelijk belang.

 Wat kunt u verwachten bij onze vereniging?

Nieuwe leden worden gedurende het eerste jaar intensief begeleid. Daartoe beschikt de vereniging over een viertal instructeurs waaronder ook een KNSA gecertificeerd instructeur. Alle nieuwe leden ontvangen een ?novicen-training?; deze bestaat uit 6 avonden waarbij veiligheid, techniek, ademhaling en lichaamshouding worden geoefend. De training wordt afgesloten met een test waarin veiligheid een hoofdrol rol speelt. Na afloop is een nieuw lid in principe bevoegd om met behulp van een klein kaliber verenigingswapen zelfstandig te schieten. Voor goede resultaten en de beheersing van de techniek van schietsport wordt echter gestimuleerd gedurende het eerste jaar van het lidmaatschap zo veel als mogelijk ook met luchtwapens te schieten. 

Schietsport is vooral een mentale sport en vereist concentratie, beheersing van lichaam en geest. Veel leden merken dat resultaten na enige tijd niet verder verbeteren. KSV Oranje Nassau biedt alle leden de mogelijkheid om elke laatste vrijdag van de maand onder begeleiding van professionals, de techniek te verbeteren opdat ook de resultaten verbeteren. Dit leidt in vrijwel alle gevallen tot een significante toename van het enthousiastme en wedstrijddeelname. 

Nieuwe leden die al in het bezit zijn van een verlof tot voorhanden hebben van  een vuurwapen en afkomstig zijn van een andere vereniging, doorlopen een aangepast programma.

It is the vision of KSV Oranje Nassau that togetherness, conviviality and sportsmanship form the common thread of the membership. A membership of approximately 125 members just enough to know each other well, which prevents members from feeling lost. New members are guided by a mentor during their prospective membership so that do's & don'ts in the association are quickly clear. 

The association has a confidential advisor, with whom members can discuss their personal well-being in our association anonymously.