Privacy

De Koninklijke Schietvereeniging ?Oranje Nassau? en de KSNA hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

In de onderstaande documenten wordt uitgelegd hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op de vereniging en de KNSA enerzijds en op u als (aspirant)lid van de vereniging anderzijds. Relevante onderwerpen zijn:

?De categorie?n van persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden;

?Het beleid van de KNSA en de vereniging met betrekking tot de verwerking en bescherming  van uw persoonsgegevens (privacy beleid);

?De rechten waarop u zich tegenover de KNSA en de vereniging kunt beroepen

 

Informatiebrochure

In deze brochure vind u welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, wat het doel is van deze verwerking, hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan door de vereniging en wat uw rechten zijn.

Informatiebrochure privacy en gegevensbescherming

 

Protocol verwerking persoongegevens

Dit protocol wordt door de vereniging gebruikt m.b.t. de omgang met en bescherming van persoonsgegevens binnen de vereniging.

Protocol omgang met en bescherming van persoonsgegevens

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

Privacyverklaring schietsportvereniging